Integration og danskundervisning

Kommunen skal tilbyde alle voksne udlændinge, der er bosiddende i kommunen, undervisning i dansk som andetsprog.

Bestemmelserne omfatter også herboende grønlændere over 18 år, samt danske statsborgere, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog.

Undervisningen tilbydes på forskellige niveauer og foregår som udgangspunkt på Gl. Landevej 70 Birkelse, 9440 Aabybro.

Undervisningen er gratis for kursisten.

Du kan henvende dig om de forskellige ydelser i Integrationsteamet. Se kolonnen i højre side.

Integrationsbistand

Tilbud om introduktionsprogram, bestående af danskundervisning, kursus i samfundsforståelse samt aktivering.

Danskuddannelse med henblik på at bestå danskuddannelse 1, 2 eller 3 evt. efterfulgt af studieprøven.

Aktiveringsdelen består af arbejdsmarkedsundervisning, udslusning til arbejdsmarked, uddannelse etc.

Integrationsbistand ydes til flygtninge og indvandrere, som har fået opholdstilladelse efter den 1. jan. 1999, dog undtaget udlændinge, der er statborgere i de nordiske lande, EU-lande eller EØS-lande eller er omfattet af EU-reglerne om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens fri bevægelighed.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 55
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 41 91 26 12
ljk@jammerbugt.dk