Mentorordning

Mentorordningen kan anvendes til alle, som har behov for hjælp til at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende. En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden, eller en ekstern person, som sørger for introduktion og oplæring, samt hjælper med at overkomme andre barrierer.