Pandrup, Rødhus Skolevej 13 - placering udenfor byggefelt - dispensation fra Lokalplan nr. 127Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 14. oktober 2020. Klagefristen er 4 uger.