Rødhus, Rødhusvej 358 - sendeanlæg til mobiltelefoni - landzonetilladelse



Find landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 21. juli 2021. Klagefristen er 4 uger.