Saltum, Nolsvej 10 - Udstykning af kapel - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 19. november 2020. Klagefristen er 4 uger.