Vust Holme, Thorupholmevej - solcelleanlæg - Afg. om ikke miljøkonsekvensvurderingLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 16. februar 2021. Klagefristen er 4 uger.