Øland, Rolighed 5 - Midlertidig pavillon ved golfklub - Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan 85Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 10. september 2020. Klagefristen er 4 uger.