Aabybro, Møllebækken 2 - Aabybro Genbrugsplads - miljøgodkendelse

Aabybro, Møllebækken 2 - miljøvurdering og miljøgodkendelse - Jammerbugt Kommune, Aabybro Genbrugsplads. Jammerbugt Kommune har miljøgodkendt den nye genbrugsplads i Aabybro til modtagelse og håndtering af affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, og har samtidig vurderet, at anlæg og drift af den nye genbrugsplads ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke udløser krav om miljøvurdering. Miljøgodkendelse og miljøvurdering blev offentliggjort den 11. februar 2020 på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): https://dma.mst.dk/. Et opslag med henvisning til afgørelsen bringes desuden i lokalaviserne. Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages frem til den 11. marts 2020, nærmere klagevejledning fremgår af afgørelsen. Miljøgodkendelsen er meddelt under forudsætning af at vilkårene overholdes og vil blive fulgt op med regelmæssige tilsyn.

Alle annonceringer indenfor landbrug, virksomheder og Miljø & Erhverv bliver offentliggjort på portalen Digital MiljøAdministration - DMA.

Følg os på Facebook og Twitter @annoncering