Aabybro, Skovparken 115 - afstand til vejskel - Dispensation fra Lokalplan 27-019 - afslagFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 5. september 2018. Klagefristen er 4 uger.