Attrup, Udsigten 6 – Primitivt læskur til kvæg - Landzonetilladelse

Læs afgørelsen her.


Klagefristen er 4 uger.