Blokhus, Klitheden Syd 63 - anden varmeforsyning - dispensation fra Lokalplan 228Find dispensation her: 

Afgørelsen er annonceret d. 11. februar 2019. Klagefristen er 4 uger.