Blokhus, Peder Nielsensvej 6 - anden orientering - dispensation fra Lokalplan 151Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 05. december 2018. Klagefristen er 4 uger.