Blokhus, Plantagevej 24-anden orientering- dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1

Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 9. august 2017. Klagefristen er 4 uger.