Blokhus, Sønder i By 1 - andet type hegn - dispensation fra Lokalplan 19-001Læs afgørelsen her.

 

Afgørelsen er annonceret d. 30.07.2020.  Klagefristen er 4 uger.