Brovst, Vesterbjergvej - Ændret anvendelse ved arealoverførsel - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 13. april 2018. Klagefristen er 4 uger.