Fjerritslev, Bødkervej - Udstykning - Dispensation fra Lokalplan 1Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er offentliggjort den 13. januar 2020. Klagefristen er 4 uger.