Fjerritslev, Lyngbjergvej 36-38 - Øget højde på sommerhus - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 6Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 10. september 2018. Klagefristen er 4 uger herefter.