Fjerritslev, Poppelvej 16 - anden bygningshøjde - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 6Find afgørelsen her. 

Afgørelsen er annonceret d. 24. marts 2020.