Gøttrup, Gøttrupholmevej 53 - Opførelse af halmlade - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 9. august 2019. Klagefristen er 4 uger.