Gøttrup, Thorup-Sletten - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vindmøllerse afgørelsen her

Afgørelsen er annonceret d. 13. marts 2019. Klagefristen er 4 uger.