Halvrimmen, Lyngvej 16 - flytning af beplantningsbælte - Dispensation fra LP 56/LandzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 11. februar 2019. Klagefristen er 4 uger.