Hune, Klitheden Nord 52-82 - anden facadebeklædning - dispensation fra Lokalplan 228Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 13. marts 2018. Klagefristen er 4 uger.