Hune, Klitheden Syd 77 - fritagelse fra tilslutningspligt - Dispensation fra Lokalplan 228Se dispensationen her.

 Afgørelsen er annonceret den 10. september 2019. Klagefristen er 4 uger.