Hune, Risen 1 - lovliggørelse af et skur - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 9. oktober 2018. Klagefristen er 4 uger.