Kokkedal, Kokkedalsvej 16 - opførelse af bolig og udhus - landzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 11. oktober 2018. Klagefristen er 4 uger.