Korsholm, Ørebrovej 189 - opførelse af bolig - landzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 14. juni 2018. Klagefristen er 4 uger.