Løkken, Magdalenevej 5 - anden orientering - lovliggørende dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 8. august 2018. Klagefristen er 4 uger.