Løkken, Ruthsvej 30 - anden facadehøjde - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 13. marts 2019. Klagefristen er 4 uger.