Nr. Økse Sø, matr.nr. 1aø - Etablering af transformatorstation - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her

Afgørelsen er annonceret den 10. september 2019. Klagefristen er 4 uger.