Pandrup, Holmevej 4 - anden bebyggelsesprocent - dispensation fra Lokalplan 209Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 11. juli 2019. Klagefristen er 4 uger.