Pandrup, Morelvej 4 - anden afstand til skel - dispensation fra Lokalplan nr. 248Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 13. november 2017. Klagefristen er 4 uger.