Offentliggørelse af reguleringstilladelse for private vandløb ved VoldkærvejHermed offentliggøres tilladelse til retablering af skelgrøft og omlægning af eksisterende grøft med afvandingsdræn, matr. nr. 24e Den nordlige Del, Jetsmark. Voldkærvej

Se afgørelse

Klagefrist 10. september 2018