Rødhus, Kamillevej 9 - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 og afgørelse om ikke at håndhæve deklarationFind dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret d. 21. juni 2019. Klagefristen er 4 uger.