Skovsgaard, Poststrædet - erhvervsområde - endelig vedtagelse af lokalplan 12-001Find lokalplanen her.

Lokalplanen er annonceret 17. april 2018. Klagefristen er 4 uger.