Tranum, Uglevej 1 - Udvidelse af varmeværk - Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurderingLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 12. juni 2019. Klagefristen er 4 uger.