Udkast til fælleregulativ for offentlige vandløb i 4 kommuner

Jammerbugt Kommune sender hermed udkast til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb udarbejdet i fælleskab med Hjørring Kommune, Frederikshavns Kommune og Brønderslev kommune. Fællesregulativet omfatter alle offentlige vandløb i Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune samt grænsevandløb mellem de nævnte 4 kommuner. Fællesregulativet omfatter i Jammerbugt Kommune kun vandløbet, Nybæk, ved Løkken på grænsen til Hjørring Kommune. Fællesregulativet indeholder overordnede bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og drift af vandløbene. De konkrete bestemmelser om vandløbenes bredde, dybde eller vandføringsevne samt om grødeskæringshyppighed og omfang vil fremgå af specifikke regulativer for det enkelte vandløb eller for et vandløbsopland.

Link til udkast til fællesregulativ

Høringsfrist: 10. januar 2019.

Høringssvar sendes til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk

I din henvendelse skal du oplyse sagsnummer GEO-2016-04093 i emnefeltet.