Ændring i lovkrav om forebyggende rottetilsyn

Loven om tilsyn med alle ejendomme i landzoner er ophørt fra i år. Derfor udfører vi nu opsøgende tilsyn for rotter på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold eller kornoplag (primært landbrug). Tilsynet sker fra 1. oktober 2018 til 1. marts 2019.

Sammen med ejendommens ejer eller en repræsentant herfor vil rottebekæmperen undersøge, om der er rotter eller tegn på rotter. Rottetilsynet udføres af firmaet Anticimex.