Økonomisk støtte til begivenheder

Alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk hjemhørende i Jammerbugt Kommune kan søge støtte og få del i de 100.000 kr. kommunen i år har øremærket til eventformål.

Visse krav skal være opfyldt, for at komme i betragtning. I kommunens vurdering vil man nemlig tage højde for om der er et kommercielt perspektiv, og om begivenheden direkte eller indirekte kan give et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast for kommunens virksomheder.

Der vil også blive set på, om arrangementet kan tiltrække midler fra andre steder, eller om man som arrangør selv har sat penge af.

Derudover ser kommunen på, om der er et udviklingsperspektiv på arrangementet -altså om kommunen ved at støtte arrangementet kan være med til at udvikle det, så det bliver større og mere kommercielt orienteret.

Puljen kan samtidig også bruges til at søge om underskudsgaranti for arrangementer, så man som arrangører har et godt sikkerhedsnet, inden man går i gang.

For at søge og læse mere, se her.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 15. januar og behandles på Økonomiudvalgsmøde 13. februar.