Fokus på medarbejderes trivsel nedsætter sygefraværet

Jammerbugt Kommune har valgt at sætte fokus på medarbejdernes trivsel i kampen om at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det aflæses tydeligt i den seneste sygefraværsstatistik.

Den seneste sygefraværsstatistik for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen viser, at sygefraværet blandt personalet i hjemmeplejen og sygeplejen og på plejecentrene i august måned 2018 var 4,42%. 

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, Ib Nellemann, er stolt af statistikken, som ikke mindst skyldes en tværgående og fokuseret indsats bestående af flere dele.

”Vi har valgt at satse på kvalitet i de indsatser, der handler om at øge trivslen og begrænse sygefraværet blandt kommunens medarbejdere. Specifikt på seniorområdet viser tallene tydeligt, at det betaler sig at gøre en aktiv og helhedsorienteret indsats. Det gavner alle. Indsatserne er tværgående og skal nå frem til det tilbud, der er bedst for den enkelte medarbejder på den pågældendes arbejdsplads”, udtaler Ib Nellemann. 

Krumtappen i indsatserne udgøres af et samarbejde mellem seniorområdet, projekt Rekrutteringshjulet og Jobcenter Jammerbugts Forebyggelses- og Fastholdelsesteam. Sundhedskonsulenterne i Projekt Rekrutteringshjulet har netop gennemført sundhedssamtaler med alle ansatte i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Hele 92% af medarbejderne har valgt at takke ja til tilbuddet. Formålet med samtalerne er at kortlægge medarbejdernes trivsel og forebygge sygdom og nedslidning.

Forebyggelses- og Fastholdelsesteamet har i forlængelse heraf en række indsatser, der netop kan forebygge sygemeldinger. Ud over deltagelse i rundbordssamtaler på arbejdspladserne drejer det sig blandt andet om aflastning i fysisk betonede arbejdsopgaver kaldet Hjælpende Hænder, fysioterapeutisk genoptræning og støttende samtaler ved psykolog. Også kommunens andre sundhedstilbud henviser fastholdelses- og sundhedskonsulenterne aktuelle medarbejdere til.

Afslutningsvist rundes sundhedssamtalerne af på den enkelte arbejdsplads med en dialog om forholdene på arbejdspladsen. Ud over den lokale ledelse også tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og fastholdelses- og sundhedskonsulenter.

Fællestillidsmand Anette Nielsen udtaler: ” Det er utroligt givtigt at få andre øjne på vores sundhed og trivsel. På min arbejdsplads har det afstedkommet et nyt tilbud om kostvejledning og træning specielt udviklet til mine kolleger. Det er jeg stolt af at være en del af”.

For Ib Nellemann er der heller ingen tvivl: ”Det er samarbejdet og det store engagement blandt seniorområdets ledere, medarbejdere og konsulenter, der gør forskellen. Vi går som bekendt efter forskellen i Jammerbugt Kommune. At se, hvor godt det virker, det er jeg stolt af.”