Ny Sundheds- og Seniorchef i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har ansat 50-årige Henrik Sprøgel som Sundheds- og Seniorchef. Han kommer fra en stilling som udviklingschef på Regionshospital Nordjylland og tiltræder sin nye stilling 1. december 2018.

Som Sundheds- og Seniorchef får Henrik Sprøgel ansvaret for at udvikle organisationen og styrke fagområdet. Blandt andet i forhold til at udvikle Sundheds- og Seniorområdet i tæt dialog med politikere, borgere, frivillige og foreninger.

”Jeg ser meget frem til at skulle stå i spidsen for Sundhed- og Seniorområdet i Jammerbugt Kommune. Det motiverer mig at skulle arbejde med et område, der ligger i forlængelse af mine hidtidige erfaringer. Min ambition er at udvikle og tilpasse området, så det sikrer borgerne gode og sammenhængende løsninger. Ligesom det er vigtigt for mig at have fokus på et godt samarbejde i ledergruppen”, fortæller Henrik Sprøgel.

Med Henrik Sprøgel får Jammerbugt Kommune en erfaren leder, som er vant til at arbejde sammen med mange forskellige fagområder og aktører.

”Vi glæder os til, at Henrik Sprøgel kommer til Jammerbugt Kommune. Chefen for Sundheds- og Seniorområdet er et vigtigt bindeled i forhold til at igangsætte og lede nye initiativer. Her tænker jeg blandt andet i forhold til Det nære sundhedsvæsen, madservice og en ny demensstrategi”, udtaler formand for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Det er en erfaren leder Jammerbugt Kommune får. Henrik Sprøgel har tolv års erfaring som leder i Region Nordjylland, hvor han udover udviklingschef på Regionshospital Nordjylland også har varetaget lederstillinger som afdelingschef for Patientforløb og afdelingsleder for Primær Sundhed. 

” Vi tror på, at vi med Henrik får den rette person til at arbejde med de udfordringer, vi står over for på Sundheds- og Seniorområdet. Blandt andet i forhold til demografi, borgerønsker og mangel på arbejdskraft. Hans tværfaglige erfaring vil bidrage til at udvikle og tilpasse den måde, vi løser opgaverne på. Det vil også komme både borgere og medarbejdere i Jammerbugt Kommune til gode”, siger borgmester Mogens Christen Gade.  

Henrik Sprøgel er uddannet Cand.jur. Aarhus Universitet og HD i organisation fra Copenhagen Business School. Han bor i Støvring, er gift med Charlotte og har tre børn i alderen 3-18 år.

Henrik Sprøgel