Rødhus, Udholmsvej 126 - Ænadret anvendelse til helårsbolig - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her

afgørelsen er annonceret 6. marts 2018. Klagefristen er 4 uger